Solar Rooftop

Solar Rooftop

                 1.  โซล่าร์รูฟท็อบ (Solar rooftop)

โซล่าร์รูฟท็อบ (Solar rooftop) คือ ระบบที่เปลี่ยนพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า แผงโซล่าร์เซลล์หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า แผงพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งบนหลังคาที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรมหรือตามอาคารต่างๆ เพื่อรับพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ก่อนส่งไปยังเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ที่เรียกว่า inverter เพื่อเปลี่ยนจากไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) แล้วนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้ไปใช้งาน โดยใช้เองภายในอาคารโรงงาน หรือนำไปจำหน่ายใหกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนต่อไป

Solar-7-1000x377

อุปกรณ์หลักของระบบโซลาร์รูฟ ประกอบด้วย

                1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Panel)  หรือ Modules

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Panel)  หรือ Modules ภายในประกอบด้วย เซลล์แสงอาทิตย์ หลายๆเซลล์ที่ต่อรวมกันเพื่อให้ได้กำลังไฟฟ้าตามที่ผู้ผลิตต้องการ การเลือกใช้คำนึงถึง 2 ปัจจัยคือประสิทธิภาพและราคาโดยที่นิยมใช้ทั่วไปมี 3 ประเภท คือ เซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกเดี่ยว (Monocrystalline) ประสิทธิภาพสูงสุด (15-25 %) ราคาสูงเนื่องจากต้องใช้ซิลิกอนบริสุทธิ์ในการผลิต สีสม่ำเสมอทั้งแผ่น, เซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกรวม (Polycrystalline or multi crystalline)  ประสิทธิภาพ 13-16 % แม้ว่าประสิทธิภาพจะต่ำว่าแบบผลึกเดี่ยว แต่เป็นชนิดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากราคาต่ำกว่าแบบผลึกเดี่ยวและเซลล์ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลักษณะของแผงมีสีไม่สม่ำเสมอทั้งแผ่นเนื่องจากผลึกมีการเรียงตัวกันอย่างไม่สมบูรณ์ และเซลล์แบบชนิดฟิล์มบาง (Thin film) มีส่วนประกอบของซิลิกอนน้อยที่สุด บางชนิดสามารถม้วนงอได้ มีประสิทธิภาพต่ำที่สุด( 5-8 %) อายุการใช้งานสั้น เหมาะกับการทำงานที่สภาวะอุณหภูมิสูงมากกว่าชนิดอื่น ราคาถูก สามารถทำงานได้ดีในที่ความเข้มแสงต่ำ

การนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้งานขึ้นอยู่กับความต้องการใช้พลังงานฟ้า พื้นที่ในการติดตั้ง และงบประมาณ โดยการใช้งานเพื่อให้ได้กำลังผลิตตามที่ต้องการต้องนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาต่อกันซึ่งมี 2 วิธี คือ การต่อแบบอนุกรม เมื่อต้องการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้ผลิตได้มากกว่าแผงเดียวแต่กระแสยังคงเท่ากับแผงเดียว และการต่อแบบขนาน เมื่อต้องการกระแสไฟฟ้ามากขึ้นกว่าแผงเดียวแต่แรงดันยังคงเท่ากับแผงเดียว

                 

                  2. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (inverter) เนื่องจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะผลิตไฟฟ้าออกมาในรูปแบบของกระแสไฟฟ้าตรงแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าในที่อยู่อาศัย โดยส่วนใหญ่เป็นกระแสสลับ ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีตัว  แปลงกระแสไฟฟ้าก่อน ด้วยเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ในการเลือกขนาดเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า โดยผู้ผลิตจะระบุช่วงกำลังไฟฟ้าจากแผงที่เครื่องสามารถรับได้ ซึ่งสามารถหาค่าได้จากเอกสารข้อมูลทางเทคนิค โดยส่วนใหญ่ค่ากำลังไฟฟ้าจะใกล้เคียงกับค่ากำลังสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่จะมาเชื่อมต่อ คืออยู่ในช่วง 80 -120 % ของค่ากำลังสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และราคาอินเวอร์เตอร์ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอุปกรณ์อื่นๆในระบบ จึงควรออกแบบให้เพียงพอกับโหลดไฟฟ้ากระแสตรงเท่านั้น

                  3 สายไฟ และชุดเบรกเกอร์  การเลือกสายไฟฟ้าขึ้นอยู่กับพิกัดการทนกระแสไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ต้องใช้สายไฟที่ทนอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 80 องศาเซลเซียส ที่เรียกว่า PV /PV1 – F และข้อต่อที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อต้องสามารถกันน้ำและทนความร้อนได้ดีเนื่องจากต้องติดตั้งในที่โล่งแจ้ง

                  4. อุปกรณ์อื่น เช่น อุปกรณ์ป้องกันฟ้าฝ่าและ    ไฟกระชาก (Surge protection device) เป็นอุปกรณ์ช่วยลดความดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น ฟ้าฝ่า ซึ่งจะช่วยให้อุปกรณ์และเครื่องจักรทำงานต่อได้โดยไม่หยุดชะงัก

ข้อมูลอ้างอิง : กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
2-1000x370
1000x370
1-1000x370
3-1000x370

Share this post

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น